Ana-Maria Onuța - Avocat Colaborator

Ana-Maria este un avocat cu experiență atât în soluționarea litigiilor, cât și în consultanță în diverse domenii ale dreptului românesc. Se ocupă în principal de probleme legate de moșteniri, proprietate intelectuală și drepturi de autor, protecția datelor cu caracter personal și proprietăți imobiliare. Aceasta oferă, de asemenea, consultanță clienților internaționali în legătură cu mai multe tipuri de litigii.

Ana-Maria are o experiență vastă în domeniul proprietății intelectuale și a oferit consultanță autorilor și companiilor în ceea ce privește poziția și obligațiile acestora. Ea consiliază și reprezintă clienții în probleme legate de soluționarea litigiilor în domeniul dreptului civil. A asistat clienții în negocierea clauzelor contractuale, precum și în tranzacții comerciale, reprezentându-i în relațiile cu autoritățile și cu terții. De asemenea, a asistat clienți și în materie penală.

A obținut licența și masteratul în drept, cu specializare în drept penal, la Facultatea de Drept a Universității din București.
Vorbește limbile română, engleză și franceză și are cunoștințe de limba spaniolă.

Formular de contact

    TOP
    Buton Sunați acum