Pe măsură ce energia și sursele regenerabile au devenit mai importante, am reușit să punem în valoare experiența noastră în legătură cu proiectele de mediu și din surse regenerabile în care am fost implicați. Acestea au inclus

  • Asistarea unei companii locale din domeniul energiei privind documentația aferentă investițiilor din Orientul Mijlociu.
  • Consilierea companiilor românești și internaționale din domeniul exploatării petrolului în relația acestora cu companiile petroliere locale.
  • Revizuirea și redactarea documentelor privind transferul de proprietate al celei mai mari societăți petroliere independente din România.
  • Consilierea unei companii internaționale din domeniul energiei geotermale privind cerințele legale în domeniu din România și negocierea acordului de asociere în participațiune.
  • Examinarea, împreună cu o societate românească, a posibilității dezvoltării unui proiect geotermal și revizuirea legislației și a reglementărilor aferente.
  • Asistenta furnizorului roman in ceea ce priveste caracterul executoriu al contractului de furnizare de produse chimice eficiente energetic catre Emiratele Arabe Unite.
  • Furnizarea de consultanță juridică preliminară și asistență cu privire la un număr de proiecte de parcuri eoliene investitorilor în legătură cu posibile investiții în proiectul românesc de energie regenerabilă în zona Constanța. Problema a constat într-o examinare inițială a documentației proiectului și luarea în considerare a eventualelor implicații legale inițiale.
  • Consiliere furnizorului de servicii petroliere in legatura cu cadrul legal si chestiuni legislative in legatura cu activitatea sa in Romania.
  • Consiliere producătorului de energie electrică cu privire la obligațiile contractuale cu Autoritatea Română de Reglementare a Energiei Electrice și cu distribuitorul român de energie electrică.
  • Consilierea unui fond de investiții polonezo-american în legătură cu investiția într-un furnizor local de gaze.
  • Revizuirea, împreună cu investitorii străini, a cadrului legal pentru implementarea încălzirii fotovoltaice cu instalare pe clădirile proprietate de stat și pe blocuri de locuințe.
  • Consilierea unei societăți internaționale de foraj privind cerințele legale din România.
  • Acordarea de asistență juridică în legătură cu achiziționarea unei centrale hidroelectrice.
  • Oferirea de consultanță investitorilor privind normele și reglementările locale care vizează aspecte de mediu și scheme de finanțare.
  • Consilierea unei companii romanesti de eficienta energetica in legatura cu documentatia si structurarea solicitate.
  • Consiliere dezvoltator de parc eolian cu privire la documentația și reglementările din România.
  • Consiliere investitorului în legătură cu regulile și reglementările privind producția de baterii în România și investiția propusă în legătură cu acestea.
  • Asistenta juridica pentru fondul international de investitii in legatura cu achizitionarea unui proiect pentru constructia si finalizarea proiectului fotovoltaic in Romania.
  • Asistență juridică în ceea ce privește achiziționarea de microunități hidroelectrice, inclusiv efectuarea unei verificări legale detaliate privind achiziția și activele propuse.

Ești în căutarea unui avocat în energie și energie regenerabilă?

  TOP