Avem o vastă experiență în familie în chestiuni care variază de la custodia internațională a copiilor și divorț până la succesiune și moștenire. Suntem conștienți de stresul pe care divorțul le poate pune asupra clienților noștri și căutăm să minimizăm acest stres acolo unde este posibil. Ne ocupăm adesea de chestiuni legate de copii și de reședința acestora cu unul sau ambii părinți. Avocații noștri români au experiență în soluționarea cererilor în temeiul Convenției de la Haga privind răpirea copiilor și în asigurarea returnării copiilor, așa cum este dispus de instanțele competente. De asemenea, consiliem și asistăm în legătură cu chestiuni de moștenire în ceea ce privește moștenirea românească și moștenirea în alte jurisdicții. De asemenea, asistăm în problemele în care români nerezidenți au murit și au lăsat bunuri în România. Exemple de experiență relevantă includ,

  • Redactarea pentru utilizare în instanțele din Marea Britanie a opiniilor în legătură cu custodia și cetățenia copiilor români născuți/adopți în Regatul Unit.
  • Asistență juridică pentru cetățeanul străin în legătură cu bunurile din România ca urmare a desfacerii căsătoriei.
  • Consiliere soției cu privire la recuperarea și dreptul de proprietate asupra bunurilor după decesul soțului în timpul procedurii de divorț, inclusiv disputa cu copiii dintr-o relație anterioară.
  • Asistență juridică în procedurile penale împotriva cetățeanului român care a adus ilegal în România un copil.
  • Asistarea clienților în executarea ordinelor de încredințare a unui copil reținut în România împotriva dorinței părintelui căruia i-a fost acordată custodia.
  • Consilierea expaților cu privire la moștenirile și testamentele având ca obiect activele din România și din Europa de Vest.
  • Consilierea unui client privind gestionarea defectuoasă a colectării activelor moștenite din România.
  • Obținerea pentru autorități locale din Marea Britanie a unor ordine în legătură cu aspecte legate de custodia copiilor și a hotărârilor judecătorești relevante.
  • Restructurarea societăților românești la decesul asociatului unic și asigurarea transferului activelor către beneficiari.
  • Obținerea pentru cetățenii străini a cetățeniei române prin succesiune și genealogie.
  • Consiliere în ceea ce privește custodia și legea aplicabilă în cazul în care se referă la cererea bunicilor din Marea Britanie de a primi custodia nepotului român.
  • Asistență persoanelor străine îndreptățite să revendice în avere a unei rude române care au murit fără testament.
  • Asistență în identificarea activelor din România în ceea ce privește creanța bănească în procedurile judiciare engleze.
  • Acordarea de asistență juridică și emiterea de avize de drept român cu privire la bunurile deținute de nerezidenți în urma decesului și consiliere cu privire la cerințele succesorale.
  • Asistență neromânilor cu privire la cerințele de divorț în România.

Cauți un avocat de familie?

  TOP
  Buton Sunați acum